atasız

sif. Atası olmayan, ata tərəfdən yetim olan. Atasız uşaq. – <Fərhad:> Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anasız yetim olar. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • atasız-anasız — sif. Yetim. <Piri kişi:> . . Balanı ölümdən xilas etmək üçün bu atasızanasız yetimi bəlaya salmısan. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Джуджялярим — «Джуджялярим» (азерб. Сücələrim) детская песня на азербайджанском языке (название переводится как «Цыплята»), написаная в 1949 году (композитор Гамбар Гусейнли, автор текста Тофик Муталибов). Первым исполнителем песни был Ариф Азиев[1] в составе… …   Википедия

  • bipədər — f. 1) atasız; 2) bic (nikahdankənar doğulmuş uşaq) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • anasız — sif. və is. Anası olmayan, ana tərəfdən yetim. Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz. (Ata. sözü). <Fərhad:> Deyirlər ki, atasız adam yetim olmaz, anasız yetim olar. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boranlıq — bax boran. Atasız tifilləri basdı boranlıq, bizə nə; Tapmayır ac yalavaclar güzəranlıq, bizə nə? M. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dədəsiz — sif. və is. Atasız. Əziziyəm təndirə; Odun qala təndirə; Dədəsizin nə həddi; Dədəliyə tən dura? (Bayatı) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalmaq — f. 1. Olduğu yerdə və halda durmaq, yerini dəyişməmək, yerindən getməmək. Hamı getdi, o qaldı. Qışda kənddə qalmaq. – Evdə ancaq Sona ilə Bahadır qaldı. N. N.. Bu axşam student evdə qalaraq, atasına məktub yazmaqla məşğul idi. Ç.. // Yuxarı sinfə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • talan — is. <fars.> 1. Qarət, çapovul, çapqın, soyğun. Qabaqlarda dağlarda talan və qarətlə məşğul olan quldurlar çoxdan tutulmuşdur. Ə. Vəl.. 2. Əhalinin hər hansı milli və ya ictimai qrupuna qarşı mürtəce şovinistlərin quldurcasına çıxışı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetim-yesir — top. dan. 1. Atasız anasız uşaqlar, yetimlər. <Məşədi Cəfər:> Məndən sonra bir bölük yetim yesir qalacaq. Ə. H.. 2. məc. Yoxsullar, məzlumlar, evsiz eşiksizlər. Amma bunu da biliniz, ey mollalar ki günlər dolanar, . . zəmanə təzələnər və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetimxana — is. Atasız anasız, kimsəsiz qalmış uşaqlara məxsus xeyriyyə müəssisəsi. Bülənd bütün bunlara baxır, yetimxananı tezliklə yorğan döşəklə də təmin etmək lazım olduğunu düşünürdü; çünki yetimxananın açılması bundan asılı idi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.